Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập:  30
Lượt xem trong tuần:  1
1 người đang trực tuyến

BP ENERSYN OC-S 220

Dầu chịu nhiệt dùng cho xích và ổ trục

BP Enersyn OC-S 220 là một hỗn hợp các ester tổng hợp vá các phụ gia có độ bay hơi thấp và tính chất cốc hóa / tạo cặn thấp, có tính năng giảm ma sát và chống mài mòn ở nhiệt độ cao.

BP Enersyn OC-S 220 thích hợp cho các hệ thống xích băng tải và các ổ trục hoạt động ở nhiệt độ cao trong thời gian dài.

Nhiệt độ làm việc của BP Enersyn OC-S 220 lên đến 2600C ở chế độ vận hành liên tục và đến 3000C ở chế độ vận hành gián đoạn. Có thể sử dụng với thiết bị phun/nhúng dầu hoặc cho các hệ thống nhúng trong dầu.

Enersyn OC-S 220
Phương pháp thử
Đơn vị
Trị số tiêu biểu
Khối lượng riêng ở 150C
ASTM 1298
Kg/l
0,970
Điểm chớp cháy cốc hở
ASTM D92
0C
288
Điểm rót chảy
ASTM D97
0C
-26
Độ nhớt động học ở 400C
ASTM D445
cSt
220
Độ nhớt động học ở 1000C
ASTM D445
cSt
15
Chỉ số trung hòa
ASTM D664
mgKOH/g
0,5 max
Tính chống rỉ
ASTM D665 (A&B)
 
Đạt
NHẤT MINH SƠN © 2019
VQModLog::__destruct - LOG FILE "/var/www/html/public_html/www.hntech.vn/minhsonbp.com.vn/vqmod/logs/1_Mon.log" COULD NOT BE WRITTEN