Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập:  30
Lượt xem trong tuần:  1
1 người đang trực tuyến

Castrol Syntilo 22

Castrol Syntilo 22 là loại dung dịch tưới trơn gốc tổng hợp, không chứa dầu khoáng, phenol và nitrite.

Castrol Syntilo 22 được áp dụng trong một phạm vi rộng rãi các công đoạn mài và các gia công cơ nhẹ đối với tất cả các chi tiết kim loại và không kim loại. Đây cũng là dung dịch tưới trơn lý tưởng sử dụng trong nguyên công mài kính hoặc đá ceramic.

Syntilo 22
Phương pháp thử
Đơn vị
Trị số tiêu biểu
Khối lượng riêng ở 200C
IP 365
g/ml
1,06
Độ pH (Dung dịch 5%)
X 147
 
9,5
Kiểm tra ăn mòn (Dung dịch 5%)
Thép
Nhôm
IP 287
 
0%
Đặt tính chống tạo bọt
IP 312
giây
10
Hệ số điều chỉnh khúc xạ
-
-
2,67

 

NHẤT MINH SƠN © 2019
VQModLog::__destruct - LOG FILE "/var/www/html/public_html/www.hntech.vn/minhsonbp.com.vn/vqmod/logs/3_Wed.log" COULD NOT BE WRITTEN