Castrol Perfecto HT 5

Nhà sản xuất: CASTROL
Mã sản phẩm: Castrol Perfecto HT 5
Tình trạng: Còn hàng
Giá:
 Castrol Perfecto HT 5

Castrol Perfecto HT 5

               

  • Castrol Perfecto HT 5 là loại dầu truyền nhiệt gốc khoáng có có áp suất hơi thấp và độ bền nhiệt cao, nhiệt dung riêng lớn, và tính dẫn nhiệt cao.
  • Dầu truyền nhiệt Castrol Perfeto HT 5 được khuyến cáo để sử dụng trong các hệ thống gia nhiệt không chịu cao áp, dầu tuần hoàn theo chu trình khép kín, nhiệt độ làm việc của dầu lên đến 3200C.
  • Dầu này được dùng rộng rãi trong nhiều quá trình sản xuất, trong lĩnh vực sưởi nóng, sấy khô, sản xuất hơi nước. Được sử dụng thay cho điện trong những ứng dụng như làm nóng khuôn ép, và dùng cho những sản phẩm cần được đun nóng khi sử dụng.

 

Perfecto HT 5
Phương pháp thử
Đơn vị
Trị số tiêu biểu
Khối lượng riêng ở 150C
ASTM 1298
Kg/l
0,875
Độ nhớt động học ở 250C
ASTM D445
cSt
63,8
Độ nhớt động học ở 400C
ASTM D445
cSt
30,0
Độ nhớt động học ở 1000C
ASTM D445
cSt
5,2
Nhiệt độ tự bốc cháy
ASTM E659
0C
420
Độ dẫn điện ở 150C
ASTM D130
W/m 0C
0,13
Nhiệt dung riêng ở 150C
 
kJ/kg0C
1,86
Khoảng chưng cất
Điểm sôi ban đầu
10% được chưng cất
90% được chưng cất
ASTM D116
0C
0C
0C
367
403
462
NHẤT MINH SƠN © 2021