BP ENERGOL DC 1500

Nhà sản xuất: BP
Mã sản phẩm: BP ENERGOL DC 1500
Tình trạng: Còn hàng
Giá:
BP ENERGOL DC 1500

Dầu xy-lanh hơi nước

BP Energol DC là dầu xy-lanh hơi nước màu xẫm, chất lượng cao, không phụ gia, có khuynh hướng tạo cặn các-bon rất thấp trong điều kiện vận hành lâu dài ở nhiệt độ cao.

BP Energol DC được pha chế để bôi trơn các xy-lanh hơi nước trong những ứng dụng mà dầu được thu hồi sau khi tách ra khỏi hơi nước ngưng tụ.

Độ nhớt: ISO VG 1500

 

Energol DC 1500
Phương pháp thử
Đơn vị
Trị số tiêu biểu
Khối lượng riêng ở 150C
ASTM 1298
Kg/l
0,908
Điểm chớp cháy cốc hở
ASTM D92
0C
342
Độ nhớt động học ở 400C
ASTM D445
cSt
1300
Độ nhớt động học ở 1000C
ASTM D445
cSt
59
Chỉ số độ nhớt
ASTM D2270
-
95
Điểm rót chảy
ASTM D97
0C
-6
Khuyến cáo nhiệt độ tối đa của hơi nước:
-Bảo hòa và quá nhiệt:
-Quá nhiệt
 
0C
320- 350
NHẤT MINH SƠN © 2021