Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập:  30
Lượt xem trong tuần:  1
1 người đang trực tuyến

Castrol Techniclean MP

Castrol Techniclean MP

                         

  • Castrol Techniclean MP là chất tẩy rửa đa năng gốc nước với tính kiềm nhẹ. Sản phẩm này không chứa pô-ly phốt-phát, si-li-cat, hoặc ni-trit.
  • Castrol Techniclean MP được pha chế để tẩy rửa ở nhiệt độ trên 550C bằng phương pháp phun, nhúng hoặc sóng siêu âm.
  • Chúng tẩy được các loại dầu nặng, hợp chất dập ép, các chất đánh bóng và bảo vệ tạm thời cũng như rất nhiều các loại dầu nhẹ khác.
  • Nồng độ sử dụng bình thường: 2%– 5%
  • Nhiệt độ làm việc khuyến nghị: 400C – 800C

 

Techniclean MP
Phương pháp thử
Đơn vị
Trị số tiêu biểu
Khối lượng riêng ở 200C
IP 160
Kg/l
1,16
Độ pH (3% trong nước khử i-on)
BS 1647
 
10,3
Độ pH, không pha nước
BS 1647
 
10,7
Tổng lượng kiềm (đạt độ pH 4)
BAM 101
 
8,2% NaOH
NHẤT MINH SƠN © 2018
VQModLog::__destruct - LOG FILE "/var/www/html/public_html/www.hntech.vn/minhsonbp.com.vn/vqmod/logs/1_Mon.log" COULD NOT BE WRITTEN