Dầu cắt không pha

Castrol Honilo 480
Castrol Honilo 480 là loại dầu tưới trơn không pha, có độ nhớt thấp, chủ yếu được khuyến nghị cho cá..
Castrol Honilo 981
Castrol Honilo 981 Castrol Honilo 981 là dầu cắt gọt kim loại không pha nước, có phụ gia bôi ..
Castrol Ilocut 480A
Castrol Ilocut 480A là dầu cắt gọt kim loại không pha nước, có chứa phụ gia cực áp clo và chất béo. ..
NHẤT MINH SƠN © 2021