Castrol Honilo 981

Nhà sản xuất: CASTROL
Mã sản phẩm: Castrol Honilo 981
Tình trạng: Còn hàng
Giá:
Castrol Honilo 981

Castrol Honilo 981

Castrol Honilo 981 là dầu cắt gọt kim loại không pha nước, có phụ gia bôi trơn gốc ester nhằm bảo đảm chất lượng bề mặt gia công thép cứng và hợp kim nic-ken.

Castrol Honilo 981 thích hợp cho nguyên công gia công tinh trên các loại thép và kim loại màu.

Honilo 981
Phương pháp thử
Đơn vị
Trị số tiêu biểu
Khối lượng riêng ở 200C
ASTM 1298
Kg/l
Honilo 981
Độ nhớt động học ở 400C
ASTM D445
cSt
Honilo 981
Điểm chớp cháy cốc kín
IP 34
0C
Honilo 981
     Phụ gia cực áp:
Sulphur
Esters
 
 
Honilo 981
Độ ăn mòn đồng
IP 154
 
1a

Ghi chú:
Phụ gia cực áp được phân cấp như sau:
A: <1%, B: 1-3%, C: 3-10%, D: 10-20%, E: >20%

NHẤT MINH SƠN © 2021