Dầu động cơ công nghiệp

BP ENERGOL IC-DG 40 S
Dầu động cơ khí đốt BP Energol IC-DG S được dùng cho động cơ chạy bằng khí đốt đòi hỏi loại dầu b..
BP ENERGOL IC-HFX 404
BP ENERGOL IC-HFX 404 BP Energol IC-HFX 404 BP Energol IC-HFX 404 được dùng để bôi trơn các-t..
BP VANELLUS MONOGRADE
Dầu động cơ diesel đơn cấp. BP Vanellus Monograde là dầu động cơ sử dụng cho tất cả các động cơ d..
BP VANELLUS MULTI-FLEET
BP VANELLUS MULTI-FLEET Dầu nhờn động cơ đa năng BP Vanellus Multi-Fleet là dầu nhớt động cơ d..
Castrol HLX 40
Castrol HLX 40 là dầu động cơ được pha chế đặc biệt có khả năng ngăn ngừa hiện tượng mài bóng xy-lan..
Castrol MLC
Castrol MLC là dầu nhờn động cơ trung tốc trên tàu biển hoặc các máy phát điện tĩnh tại sử dụng nhiê..
NHẤT MINH SƠN © 2021