Dầu động cơ công nghiệp

Castrol Tection Global
Bảo vệ cho đội xe hỗn hợp với các động cơ theo công nghệ mới nhất. Castrol Tection Global là dầu ..
Castrol Tection Medium Duty
Bảo vệ động cơ có hồi lưu khí xả hoặc tua-bô tăng áp. Castrol Tection Medium Duty là dầu động cơ ..
Castrol TLX Plus
Castrol TLX Plus là dầu động cơ được phát triển chuyên dùng cho động cơ trung tốc trong hệ động lực ..
Tection Monograde
Bảo vệ cho động cơ và thiết bị cơ giới Castrol Tection Monograde là dầu nhớt động cơ đơn cấp với ..
NHẤT MINH SƠN © 2021