Dầu nhớt máy khoan đá

BP ENERGOL RD-E 100
Dầu máy khoan đá BP Energol RD-E 100 là loại dầu máy khoan đá có chứa các phụ gia chịu tải và bám..
NHẤT MINH SƠN © 2021