Dầu nhớt máy nén lạnh

BP ENERGOL LPT & LPT-F
Dầu máy nén lạnh Energol LPT và LPT-F là dầu máy nén lạnh gốc nap-ta-lin chất lượng cao, nhiệt độ..
NHẤT MINH SƠN © 2021