Dầu nhớt truyền động máy kéo

BP AUTRAN 4
Dầu truyền động máy kéo BP Autran 4 là dầu truyền động được thiết kế để đem lại độ bền ma sát tối..
NHẤT MINH SƠN © 2021