Castrol Anvol WG 46

Nhà sản xuất: CASTROL
Mã sản phẩm: Castrol Anvol WG 46
Tình trạng: Còn hàng
Giá:
Castrol Anvol WG 46

                       

  • Castrol Anvol WG 46 là dầu thủy lực chống cháy gốc nước-glycol, với hệ phụ gia đặc biệt chống mài mòn và ăn mòn.
  • Castrol Anvol WG 46 được khuyến nghị sử dụng trong các hệ thống thủy lực tiếp cận với nhiệt độ cao, nơi mà rò rỉ dầu thủy lực có khả năng gây cháy nổ.
  • Dầu thủy lực Castrol Anvol WG 46 hoàn toàn tương thích với nitrile, neoprene, silicone, nylon, cao su butyl rubber và vật liệu làm kín gốc fluropolymer.
  • Castrol Anvol WG 46 đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn:
    • 7th Luxembourg Report
    • Factory Mutual Category 1
  • Độ nhớt: ISO VG 46

 

Anvol WG 46
Phương pháp thử
Đơn vị
Trị số tiêu biểu
C
ASTM 1298
Kg/l
1,07
Màu sắc
 
 
Đỏ
C
ASTM D445
cSt
46
Hàm lượng nước
 
%
36
Điểm rót chảy
ASTM D97
C
-51
Trị số pH
 
-
9,2
Độ tạo bọt Sequence 1
ASTM D892
 
10/Nil
NHẤT MINH SƠN © 2021