Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập:  30
Lượt xem trong tuần:  1
1 người đang trực tuyến

Castrol Hyspin AWH-M

  • Dầu thủy lực gốc khoáng có chỉ số độ nhớt cao
  • Loại dầu này chứa phụ gia chống mài mòn gốc kẽm rất hiệu quả, đã được thử nghiệm bằng phương pháp 4 bi, thử nghiệm bánh răng FZG, khả năng tách nước tuyệt hảo đã được thử nghiệm theo ASTM 1401.
  • Dầu thủy lực Castrol Hyspin AWH-M còn có thể sử dụng trong một vài loại hộp số và tuốc-bô tăng áp.
  • Castrol Hyspin AWH-M đạt yêu cầu của tiêu chuẩn DIN 51524 P.2 và Dennision HF-1. Chúng cũng đạt yêu cầu thử nghiệm bơm Sperry Vicker 35VQ25.
  • Độ nhớt: ISO VG 15, 32, 46, 68, 100

  

Hyspin AWH-M
Phương pháp thử
Đơn vị
12
35
46
68
100
C
ASTM 1298
Kg/l
0,87
0,875
0,875
0,88
0,88
Điểm chớp cháy cốc kín
ASTM D93
C
160
190
190
190
190
C
ASTM D445
cSt
15,0
32,0
46,0
68,0
100,0
C
ASTM D445
cSt
3,8
6,3
8,1
10,9
13,0
Chỉ số độ nhớt
ASTM D2270
-
150
150
150
150
130
Điểm rót chảy
ASTM D97
C
-48
-39
-36
-36
-33
Trị số trung hòa
ASTM D664
mgKOH/g
 
 
 
 
 
Tính chống rỉ
IP 135B
-
Không gỉ
 
 
 
 
C
 
Cấp tải đạt
 
<11
<12
<12
<12
NHẤT MINH SƠN © 2018
VQModLog::__destruct - LOG FILE "/var/www/html/public_html/www.hntech.vn/minhsonbp.com.vn/vqmod/logs/1_Mon.log" COULD NOT BE WRITTEN