Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập:  30
Lượt xem trong tuần:  1
1 người đang trực tuyến

Dầu gia công tia lửa điện

Dielectric 200
Dielectric 200 Phương pháp thử Đơn vị Trị số tiêu biểu Khối lượng riêng ở 150C ASTM 1298 Kg/l 0,795 Điểm chớp cháy cốc hở ASTM D92 0C 94 Độ nhớt ..
NHẤT MINH SƠN © 2019