Dầu nhớt tôi luyện kim loại

Castrol Iloquench 32
Castrol Iloquench 32 là dầu tôi luyện phù hợp với tốc độ làm nguội gia tốc, có tính kháng ô-xy hóa v..
Castrol Iloquench 395
Castrol Iloquench 395 là dầu tôi luyện được pha chế từ gốc dầu khoáng paraffinic cao cấp với tốc độ ..
NHẤT MINH SƠN © 2021