Castrol Iloquench 32

Nhà sản xuất: CASTROL
Mã sản phẩm: Castrol Iloquench 32
Tình trạng: Còn hàng
Giá:
Castrol Iloquench 32

Castrol Iloquench 32 là dầu tôi luyện phù hợp với tốc độ làm nguội gia tốc, có tính kháng ô-xy hóa và ổn định nhiệt cao.

Castrol Iloquench 32 phù hợp cho các tôi luyện bu-lông, đai ốc, vòng bi, thép lò xo.

Nhiệt độ hoạt động từ 200C đến 900C.

 

Iloquench 32
Phương pháp thử
Đơn vị
Trị số tiêu biểu
Khối lượng riêng ở 300C
ASTM D4052
Kg/l
0,866
Độ nhớt động học ở 400C
ASTM D445
cSt
27,91
Độ nhớt động học ở 1000C
ASTM D445
cSt
4,91
Điểm chớp cháy cốc kín
IP 34
0C
206
NHẤT MINH SƠN © 2021