Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập:  30
Lượt xem trong tuần:  1
1 người đang trực tuyến

Castrol Iloquench 32

Castrol Iloquench 32 là dầu tôi luyện phù hợp với tốc độ làm nguội gia tốc, có tính kháng ô-xy hóa và ổn định nhiệt cao.

Castrol Iloquench 32 phù hợp cho các tôi luyện bu-lông, đai ốc, vòng bi, thép lò xo.

Nhiệt độ hoạt động từ 200C đến 900C.

 

Iloquench 32
Phương pháp thử
Đơn vị
Trị số tiêu biểu
Khối lượng riêng ở 300C
ASTM D4052
Kg/l
0,866
Độ nhớt động học ở 400C
ASTM D445
cSt
27,91
Độ nhớt động học ở 1000C
ASTM D445
cSt
4,91
Điểm chớp cháy cốc kín
IP 34
0C
206
NHẤT MINH SƠN © 2018
VQModLog::__destruct - LOG FILE "/var/www/html/public_html/www.hntech.vn/minhsonbp.com.vn/vqmod/logs/1_Mon.log" COULD NOT BE WRITTEN