Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập:  30
Lượt xem trong tuần:  1
1 người đang trực tuyến

Castrol Viscogen KL 15

Castrol Viscogen KL 15

                        

  • Castrol Viscogen KL 15 là dầu xích tải gốc tổng hợp thích ứng với nhiệt độ hoạt động cao, trong môi trường khắc nghiệt, ở những vị trí mà dầu khoáng hay dầu tổng hợp thông thường sẽ gây ra mài mòn rất nhanh, hoặc dầu bị cac-bon hoá và tạo cặn bám vào xích.
  • Castrol Viscogen KL 15 có khả năng chịu nhiệt tuyệt hảo và khả năng lưu chuyển ở nhiệt độ thấp rất tốt, giúp cho dầu thích ứng với một phạm vi nhiệt độ rộng.
  • Độ nhớt: ISO VG 220

 

Viscogen KL 15
Phương pháp thử
Đơn vị
Trị số tiêu biểu
Khối lượng riêng ở 150C
ASTM 1298
Kg/l
0.947
Màu sắc
 
 
Xanh lá cây
Độ nhớt động học ở 400C
ASTM D445
cSt
218
Độ nhớt động học ở 1000C
ASTM D445
cSt
20
Điểm rót chảy
ASTM D97
C
-43
Thử nghiện ăn mòn đồng(3 giờ @ 1000C)
ASTM D130
-
1
Thử nghiện ăn mòn thép
DIN 51355
-
1
NHẤT MINH SƠN © 2019
VQModLog::__destruct - LOG FILE "/var/www/html/public_html/www.hntech.vn/minhsonbp.com.vn/vqmod/logs/0_Sun.log" COULD NOT BE WRITTEN