Mỡ

BP ENERGREASE FG 00-EP
Mỡ lỏng dùng cho bánh răng BP Energrease FG 00-EP là mỡ lỏng chịu cực áp, có độ bền cơ học, độ bề..
BP Energrease HTG 2
Mỡ chịu nhiệt độ cao BP Energrease HTG 2 là mỡ gốc polime đất sét, có độ bền cơ học cao, chống ru..
BP ENERGREASE L21-M
Mỡ ô-tô BP Energrease L21-M là mỡ gốc lithium và molybden disulphit dùng cho nhiều công dụng bôi ..
BP ENERGREASE LS, LS-EP
Mỡ công nghiệp đa dụng BP Energrease LS và Energrease LS-EP là các loại mỡ gốc lithium chất lượng..
Castrol LM
Castrol LM là loại mỡ mềm vừa, gốc lithium. Sản phẩm này có độ bền cao chống lại lực cắt trượt cơ họ..
Castrol LMX
Castrol LMX là loại mỡ bôi trơn gốc lithium phức hợp với các tính năng vượt trội hơn so với mỡ lithi..
NHẤT MINH SƠN © 2021