Mỡ

Castrol Moly Grease
Castrol Moly Grease làmỡ đa năng, gốc lithium có chứa mô-líp-đen đi-sun-phít. Đây là loại mỡ ..
Castrol Sheerol AP 3
Castrol Sheerol AP 3 là loại mỡ đa dụng cao cấp gốc lithium, sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Chú..
Castrol Spheerol EPL 2
Castrol Spheerol EPL 2 là mỡ đa dụng cao cấp gốc lithium với đặc tính chịu được cực áp, được sử dụng..
NHẤT MINH SƠN © 2021