Dầu nhớt cho công nghiệp

Castrol Tection Medium Duty
Bảo vệ động cơ có hồi lưu khí xả hoặc tua-bô tăng áp. Castrol Tection Medium Duty là dầu động cơ ..
Castrol TLX Plus
Castrol TLX Plus là dầu động cơ được phát triển chuyên dùng cho động cơ trung tốc trong hệ động lực ..
Castrol Viscogen KL 15
Castrol Viscogen KL 15             &n..
Dielectric 200
Dielectric 200 Phương pháp thử Đơn vị ..
Tection Monograde
Bảo vệ cho động cơ và thiết bị cơ giới Castrol Tection Monograde là dầu nhớt động cơ đơn cấp với ..
NHẤT MINH SƠN © 2021