Dầu nhớt cho công nghiệp

BP ENERGOL MGX
Dầu ổ trục máy cán thép BP Energol MGX là dầu tuần hoàn chất lượng cao được pha chế từ các thành ..
BP ENERGOL OGL 460
Ch..
BP ENERGOL PM 220
Dầu máy làm giấy BP Energol PM là loại dầu gốc khoáng dùng cho các hệ thống bôi trơn tuần hoàn tr..
BP ENERGOL RC-R
Dầu máy nén khí BP Energol RC-R là dầu máy nén khí được pha chế từ dầu gốc khoáng paraphin tinh c..
BP ENERGOL RD-E 100
Dầu máy khoan đá BP Energol RD-E 100 là loại dầu máy khoan đá có chứa các phụ gia chịu tải và bám..
BP ENERGOL THB
Dầu tua-bin công nghiệp BP Energol THB được phát triển để đáp ứng yêu cầu bôi trơn tua-bin cần dù..
NHẤT MINH SƠN © 2021