Dầu nhớt cho công nghiệp

BP ENERGREASE FG 00-EP
Mỡ lỏng dùng cho bánh răng BP Energrease FG 00-EP là mỡ lỏng chịu cực áp, có độ bền cơ học, độ bề..
BP Energrease HTG 2
Mỡ chịu nhiệt độ cao BP Energrease HTG 2 là mỡ gốc polime đất sét, có độ bền cơ học cao, chống ru..
BP ENERGREASE L21-M
Mỡ ô-tô BP Energrease L21-M là mỡ gốc lithium và molybden disulphit dùng cho nhiều công dụng bôi ..
BP ENERGREASE LS, LS-EP
Mỡ công nghiệp đa dụng BP Energrease LS và Energrease LS-EP là các loại mỡ gốc lithium chất lượng..
BP ENERSYN OC-S 220
Dầu chịu nhiệt dùng cho xích và ổ trục BP Enersyn OC-S 220 là một hỗn hợp các ester tổng hợp vá c..
BP ENERSYN RC-S 8000
Dầu máy nén khí tổng hợp BP Enersyn RC-S 8000 là chủng loại dầu máy nén khí tổng hợp tính năng ca..
NHẤT MINH SƠN © 2021