Dầu nhớt cho công nghiệp

Castrol Honilo 480
Castrol Honilo 480 là loại dầu tưới trơn không pha, có độ nhớt thấp, chủ yếu được khuyến nghị cho cá..
Castrol Honilo 981
Castrol Honilo 981 Castrol Honilo 981 là dầu cắt gọt kim loại không pha nước, có phụ gia bôi ..
Castrol Hysol X
Castrol Hysol X là loại dầu cắt gọt pha nước, bán tổng hợp, kháng khuẩn, chịu cực áp và không chứa C..
Castrol Hyspin AWH-M
Dầu thủy lực gốc khoáng có chỉ số độ nhớt cao Loại dầu này chứa phụ gia chống mài mòn gốc kẽm r..
Castrol Hyspin AWS
Castrol Hyspin AWS là dầu thủy lực gốc khoáng có chứa phụ gia chống ô-xy hóa, chống ăn mòn và chố..
Castrol Ilocut 480A
Castrol Ilocut 480A là dầu cắt gọt kim loại không pha nước, có chứa phụ gia cực áp clo và chất béo. ..
NHẤT MINH SƠN © 2021