Chương trình Bác Sĩ Đội Xe tại khu vực miền Bắc

Castrol sẽ đáp ứng các yêu cầu về bôi trơn để quý vị có thể toàn tâm chăm sóc cho khách hàng của mình. Chương trình Bác sỹ đội xe của Castrol củng cố công việc kinh doanh vận tải và đảm bảo lợi nhuận kinh doanh của quý vị.
Qua chương trình Bác sỹ đội xe của Castrol, quý vị sẽ nhận đuợc những thông tin có giá trị về tình trạng và tín hiệu quả của đội xe, cũng như giảm những mối nguy hại về môi trường, từng bước tìm ra những giải pháp nhằm giảm chi phí hoạt động và tăng cường độ tin cậy, độ an toàn của đội xe.
Chương trình được thực hiện với tiêu chí An toàn và Hiệu quả được đặt lên hàng đầu.
Trong tháng 8 năm 2013  NPP Nhất Minh Sơn đã  cùng công ty TNHH Castrol BP tổ chức khám xe cho các đội vận tải  doanh nghiệp trên địa bàn Ninh Bình – Hà Nam – Thái Bình – Nam Định như :
  • Tập Đoàn Xuân Thành
  • DN Xây Dựng Xuân Trường
  • Tập Đoàn Xi Măng VISSAI
  • Nhà Máy Xi Măng Duyên Hà.
  • Và các đội xe vận tải hành khách khác…
Dưới đây là 1 số hình ảnh của chương trình Bác Sĩ Đội Xe tổ chức tháng 8 vừa qua :