Chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhất Minh Sơn đối với những khách hàng có ký hợp đồng mua lẻ dầu nhớt bao bì xô/phuy được thực hiện theo nguyên tắc: Khách hàng có điều kiện thương mại càng tốt (khối lượng mua lớn, ổn định – truyền thống, thời hạn thanh toán nhanh và đúng hạn, …) thì sẽ được hưởng ưu đãi ở mức cao hơn thông qua những tiêu chuẩn về dịch vụ.

1. Chính sách về giá

Mức giá bán lẻ niêm yết trên website https://minhsonbp.com.vn do công ty công bố được áp dụng chung cho tất cả khách hàng. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện kinh doanh ở từng thời kỳ, từng khu vực thị trường, điều kiện mua hàng của khách hàng theo nguyên tắc: mua khối lượng lớn, thanh toán trước, thời gian thanh toán ngắn thì mức giảm giá cao và ngược lại.

2. Chính sách tín dụng thương mại

Khách hàng sẽ được hỗ trợ hạn mức dư nợ từ Nhất Minh Sơn trên cơ sở chỉ tiêu sản lượng mua, khả năng tài chính và tình hình thanh toán của khách hàng.

3. Chính sách đảm bảo nguồn

Nhất Minh Sơn chúng tôi cam kết đảm bảo đủ nguồn hàng để cung ứng theo nhu cầu của khách hàng trong điều kiện bình thường.

4. Chính sách đảm bảo chất lượng

Chất lượng sản phẩm được cam kết đảm bảo đáp ứng yêu cầu của khách hàng về chất lượng, bao bì…. theo các tiêu chuẩn của Việt Nam và thế giới với các nhãn hàng mà Nhất Minh Sơn đang kinh doanh.