Các hình thức vận chuyển

  • Vận chuyển từ kho Nhất Minh Sơn: Đối với những sản phẩm được lưu tại kho của chúng tôi sẽ được chúng tôi trực tiếp xử lý và tiến hành giao cho Quý khách. Mọi sản phẩm đều được test trước hoặc nguyên seal theo yêu cầu của từng khách hàng trước khi vận chuyển.
  • Vận chuyển từ kho đại lý: Đối với những sản phẩm không còn tại kho của chúng tôi sẽ được xử lý từ kho hàng của đại lý cung cấp. Mọi sản phẩm khách hàng đều có quyền Đồng kiểm và Xem hàng trước khi thanh toán.

Phương thức vận chuyển

  • Giao hàng tiêu chuẩn: Thời gian giao hàng từ 3-5 ngày kể từ khi xác nhận đơn đặt hàng. Tùy thuộc vào vị trí địa lý, thời gian giao hàng có thể sớm hoặc chậm hơn dự kiến từ 1-2 ngày.
  • Giao hàng nhanh: Thời gian giao hàng từ 1-2 ngày đối với tuyến Nội thành, 2-3 ngày đối với tuyến Huyện kể từ khi xác nhận đơn đặt hàng. Tùy thuộc vào khoảng cách địa lý từ Kho hàng gửi đến địa chỉ của Quý khách, thời gian giao hàng có thể sớm hoặc chậm hơn dự kiếm tối đa 24h.

Quyền lợi của Khách hàng

  • Theo dõi giao hàng: Trong thời gian vận chuyển, khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp hành trình vận đơn của hàng hóa.
  • Yêu cầu lưu kho: Trong trường hợp Quý khách hàng không thể nhận hàng trong thời gian dự kiến, có thể yêu cầu chúng tôi lưu kho tại bưu cục gần nhất trong vòng 24h.
  • Yêu cầu hoàn hàng: Trong trường hợp sản phẩm bị dập nát, móp méo khi giao hàng, Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi xử lý hoàn hàng ngay khi xem sản phẩm.
  • Yêu cầu hủy giao hàng: Trong trường hợp đơn hàng đã được xác nhận nhưng thời gian xử lý chậm trễ quá 7 ngày so với dự kiến, Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi xử lý hủy giao hàng.