Những trường hợp được bảo hành miễn phí khi đảm bảo các điều kiện sau:

Sản phẩm còn thời hạn bảo hành hành hoặc có tem bảo hành và phiếu bảo hành của chính công ty (thể hiện đầy đủ thông tin không được tẩy xóa, sửa chữa).

Những trường hợp sau sẽ không được bảo hành miễn phí:

  • Sản phẩm hết thời hạn bảo hành ghi trên trên phiếu bảo hành, tem bảo hành. Nhất Minh Sơn sẽ kiểm tra sản phẩm và quyết định xem phản ánh của khách hàng về sản phẩm có nằm trong quyền hạn bảo hành hay không, nếu phản ánh của khách hàng nằm trong điều kiện bảo hành thì Nhất Minh Sơn thay thế sản phẩm bị lỗi. Nhất Minh Sơn cũng có quyền quyết định trong việc giải thích các điều kiện bảo hành chất lượng sản phẩm trong tài liệu này.
  • Trong trường hợp sản phẩm bị hư hỏng mà Nhất Minh Sơn không thể tìm thấy sản phẩm giống hệt cần thay thế thì Nhất Minh Sơn sẽ cung sản phẩm có phẩm chất và tính năng tương đương.

Thời hạn bảo hành: theo quy định của hãng phân phối hoặc nhà sản xuất.