Chuyên gia người Anh CastrolBP cùng NPP Minh Sơn thăm khách hàng

Đầu tháng 11 vừa qua . Nhà phân phối Minh Sơn đã đưa Chuyên gia của hãng Castrol BP người Anh đến thăm và làm việc với Nhà Máy Xi Măng Vissai và Nhà Máy Xi Măng Hoàng Long . Đoàn tham quan gồm có ban lãnh đạo NPP Minh Sơn , Chuyên gia người Anh , Giám đốc kỹ thuật Tạ Đình Quang , Mr.Tôn Việt Hùng cùng Quản lý bán hàng ngành xi măng Nguyễn Việt Phong . Chuyên gia người Anh và bộ phận kỹ thuật của công ty Castrol BP đã tư vấn và chia sẻ các kiến thức về dầu mỡ nhờn với các nhà máy . Dưới đây là 1 số hình ảnh: